Schoolverlichting...

aandacht-gevoelens-zelfvertrouwen-liefde-samen(werken)-delen

Zes weken, zes thema's met een vaste opbouw...

Dankzij de pilot weten we, dat schoolprestaties toenemen, de sfeer in de klas en uiteindelijk de sfeer in onze samenleving.....

Voor een 1e indruk verwijs ik je graag naar:

https://www.youtube.com/watch?v=oM4hSXYClBs

Voor informatie: info@harroenanouk.nl